3 θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Σερρών

0

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά τρία (3) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων», συνολικής διάρκειας 19 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.

 Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
 Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
 Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Share.

Comments are closed.