3 θέσεις εργασίας στην ΑΣΤΕΚ

0

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των τμημάτων μετεκπαίδευσης.

Share.

Comments are closed.