3 θέσεις εργασίας στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

0

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) .

Share.

Comments are closed.