3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέας, που εδρεύει στην Κέα της Περιφερειακής Ενότητας Κέας.

Share.

Comments are closed.