3 θέσεις συμβασιούχων στο Δ. Πηνειού

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων ,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, του ∆ήµου Πηνειού, που εδρεύει στην Γαστούνη του Ν. Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:∆ήµος Πηνειού, Κτίριο Σισίνη,Σισίνη&Χαλκιοπούλου Τ.Κ.27300, Γαστούνη Ν. Ηλείας απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Καλφιώτη Θεώνης (τηλ. επικοινωνίας: 2623360772).

Share.

Comments are closed.