3 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Ευρώτα

0

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ «Ευρώτειος Πολιτεία» ανακοινώνει την πρόθεση της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα τρία (3) Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα – Βλαχιώτη – Νιάτα). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά 4  άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2021.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» και θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (Κεντρική Πλατεία – Ισόγειο, Τηλ. 2735360226) μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδίκτυο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και θα διαρκεί ως και την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

Share.

Comments are closed.