3 θέσεις υπαλλήλων στο Δήμο Κατερίνης

0

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα. (άρθρο 207 Ν.4820/21), συνολικά τριών (3) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Share.

Comments are closed.