3 χειριστές στο Δήμο Ελασσόνας

0

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Καλαθοφόρου Οχήματος), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτής – Εκσκαφέας-JCB) και 1 ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dimoselassonas@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -6 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57 –ΤΚ 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2493350254, 240).

Share.

Comments are closed.