30 τεχνίτες στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

0

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2022 και συγκεκριμένα τους εξής: 10 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, 1 ΔΕ Σιδεράς, 2 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1 ΔΕ Αλουμινάδων, 2 ΔΕ Σοβατζήδων, 2 ΥΕ Τραπεζοκόμων, 2 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων και 1 ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451)

Share.

Comments are closed.