300 θέσεις εργασίας για 28 ειδικότητες στη ΔΕΗ

0

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, στη ΔΕΗ. Ζητούνται 300 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1θέση)
 • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (2θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (1θέση)
 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ Hardware) (2θέσεις)
 • ΠΕ Γεωλόγος (2θέσεις)
 • ΠΕ Δασολόγος (1θέση)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) (2θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος (1θέση)
 • ΤΕ Γεωπόνος (1θέση)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)(30θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής) (13θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)(4θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)(36θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (25θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων (2θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)(1θέση)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) (1θέση)
 • ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (15θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)(22θέσει)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων) (4θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό (8θέσεις)
 • ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό (16θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)(20θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)(25θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)(20θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)(24θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων (1θέση)
 • ΔΕ Φύλακας (20θέσεις)

Share.

Comments are closed.