300 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 2 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, ΑναλυτήςΠρογραμματιστής (Μηχανικοί Η/ΥHARDWARE)
 • 2 ΠΕ Γεωλόγος
 • 1 ΠΕ Δασολόγος
 • 2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • 1 ΤΕ Γεωπόνος
 • 30 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)
 • 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής)
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)
 • 36 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 25 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 2 ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ)
 • 15 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων
 • 22 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)
 • 8 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 16 ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 20 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
 • 25 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)
 • 20 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)
 • 24 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
 • 1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 20 ΔΕ Φύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κα Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr). Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB. Κατ΄ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317).

Υποβολή αιτήσεων από από 30/12/20 ημέρα Τετάρτη έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

Share.

Comments are closed.