31 θέσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον Πίνακα Α για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID -19.

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

5 ΔΕ Διοικητικού

19 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

4 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:prosopiko@dimosmarkopoulou.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 19-02-2021 και λήγει στις 22-02- 2021 και ώρα 23.59.

Share.

Comments are closed.