32 θέσεις εργασίας στο Δ. Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας

0

Ο Δήμος Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, που έχουν προκύψει από τα έκτακτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, πλημμύρα) τα οποία και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και μέχρι την 28-12-2021.

Share.

Comments are closed.