32 θέσεις στο Δήμο Κορινθίων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ – τάξης Γ΄)

2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Ε΄ – τάξης Γ΄)

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

18 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@korinthos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ.20131, Κόρινθος, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Μ. Μπαρμπαρούση και κας Α. Φίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2741361031 και 2741361081).

Share.

Comments are closed.