327 θέσεις μονιμων και εποχικών στη ΔΕΗ

0

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά η ΔΕΗ . Ζητούνται ειδικότητες όπως διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΩΣ 29/11)

 • ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ            2
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 1
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ 52
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 27
 • ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 2
 • ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 2
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.           

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ            2
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   8
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         2
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   11
 • ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)          5
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     1
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ               10
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   11
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ)          2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ         1
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ        2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ            5
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ          1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            3
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             1
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1

Ολες οι προκηρύξεις εποχικού προσωπικού εδω


Παράλληλα, με 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Ζητούνται υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – 37 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης:

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ κατεύθυνσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 39 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης:

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
 • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – 93 θέσεις

Ειδικοτήτων απασχόλησης:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει: 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη ΔΕΗ Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.dei.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ της παρούσας.

Εγγραφή και Είσοδος στην Εφαρμογή Προσλήψεων της ΔΕΗ. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2021, οι υποψήφιοι εισέρχονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων της ΔΕΗ επιλέγοντας τη σχετική σήμανση «Προκήρυξη 1/2021» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ (www.dei.gr). Ακολούθως, οι υποψήφιοι επιλέγουν «‘Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ» για την εγγραφή τους στην Εφαρμογή Προσλήψεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ/Taxisnet). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι υποψήφιοι συνδέονται στην Εφαρμογή Προσλήψεων επιλέγοντας «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ».

Share.

Comments are closed.