33 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

0

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • 11 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 5 ΠΕ Φαρμακοποιών
  • 7 ΔΕ Οδηγών
  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 5 ΔΕ Απολυμαντών
  • 1 ΤΕ πισκεπτών/τριών Υγείας
  • 1 ΥΕ Καθαριστώντριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Τρίτη, 8-9-2020 στις 12 το μεσημέρι έως την Τετάρτη, 9-9- 2020, στις 2 το μεσημέρι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: grammateia.ad@patt.gov.gr.

Share.

Comments are closed.