344 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

0

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (344) ατόμων , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 , διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 31
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 19
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 62
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 75
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 16
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 22

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens. gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν υπολείπονται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Share.

Comments are closed.