35 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού σε τρεις ερευνητικούς φορεις

0

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε την 5Ε/2021 Προκήρυξη το ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών  Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει. Οι θέσεις αφορούν περιοχές όπως: Αττική, Ηράκλειο, Χανιά. Θα προσληφθούν επιστήμονες θετικών σπουδών, βιοεπιστήμονες, χημικοί, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, Ιχθυολόγοι, υπάλληλοι πληροφορικής.

Share.

Comments are closed.