4 προσλήψεις στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου

0

Η Σχολή Ξεναγών Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΤΕ Λογιστικού, 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 1 ΔΕ Τεχνικών (Ελαιοχρωματιστών). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (xenrod@mintour.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ– Δημοκρατίας 2 & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 85131 Ρόδος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση της Σχολής υπ’ όψιν κας Παπαδοπούλου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 24190, 74468 – εσ.3).

Share.

Comments are closed.