4 προσλήψεις στο Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

0

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινωνει την πρόσληψη στα τμήματα του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021.

  • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: ms.kodip@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα κατά το διάστημα: από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ έως και την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 14:00 μμ. Αιτήσεις πριν από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ και μετά την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 14:00 μ.μ. θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των αιτήσεων, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Share.

Comments are closed.