4 θέσεις εργασίας ατόμων στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στο Ρέθυμνο του Δήμου Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Share.

Comments are closed.