4 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Ηρακλείου

0

Η ΕΦΑ Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Χερσονήσου» της πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Χερσονήσου» για χρονικό διάστημα [12] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.