4 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

0

H EΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου « Συντήρηση του Κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος», της πράξης « Συντήρηση του Κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ,εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού για τις ειδικότητες: ΠΕ Αρχαιολόγος, ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΔΕ Εργατοτεχνιτών.

Share.

Comments are closed.