4 θέσεις εργασίας στο Δ. Αριστοτέλη

0

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής Δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον CΟVID-19.

Share.

Comments are closed.