4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής

0

Ο Πρόεδρος του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.

Share.

Comments are closed.