4 θέσεις συμβασιούχων στο Δ. Αθηναίων

0

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων (4) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/06/2022
(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου (NextGen), που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «HORIZON 2020».

Share.

Comments are closed.