40 θέσεις διοικητικών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

0

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/διοικητικές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό θα εργάζονται σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς και θα προσληφθούν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Τομέας 1: Ψηφιακή εγκληματολογία

Τομέας 2: Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικές/διοικητικοί υπάλληλοι (AD 7), θα διενεργούν έρευνες στον τομέα των δαπανών και εσόδων της ΕΕ, της καταπολέμησης της διαφθοράς και/ή σοβαρών παραβάσεων του προσωπικού της ΕΕ.

Ο τομέας των δαπανών της ΕΕ καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα γεωργικά και διαρθρωτικά ταμεία, τις προενταξιακές ενισχύσεις, τις εξωτερικές ενισχύσεις, τις κεντρικές δαπάνες, τις δαπάνες από τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και δαπάνες που τελούν υπό κοινή διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς και/ή υπό αποκλειστική διαχείριση διεθνών οργανισμών.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικές/διοικητικοί υπάλληλοι (AD 9), θα έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, θα διεξάγουν έρευνες και επιχειρήσεις σχετικά με τις δαπάνες, τα έσοδα και την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα υποστηρίζουν με εμπειρογνωσία υψηλού επιπέδου τέτοιες έρευνες και επιχειρήσεις.

Τομέας 2: Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

Ερευνητές/Ερευνήτριες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7)

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικοί/διοικητικές υπάλληλοι (AD 7), θα διενεργούν έρευνες στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 9)

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες αυτού του τομέα που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων μετά τον παρόντα διαγωνισμό ως διοικητικοί/διοικητικές υπάλληλοι (AD 9), θα διεξάγουν έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και θα υποστηρίζουν με εμπειρογνωσία τέτοιες έρευνες και επιχειρήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities έως τις:

9 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Share.

Comments are closed.