40 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Χανίων

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής 2
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 2
ΔΕ Διοικητικών 7
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών 5
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3
ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής) 3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Αποφρακτικό) 1
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης) 8

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosopiko.deyach@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού, υπόψη κυρίου Μιχάλη Ζουμαδάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210-36270).

Share.

Comments are closed.