40 θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Νέο Φάληρο) του Νομού Αττικής και των Τομέων αυτής στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
  • 28 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών
  • 4  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου
  • 3 ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί- Χειριστές (Οδηγοί, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστής Γερανού,Γερανοφόρου μηχανήματος- οχήματος, Καλαθοφόρου & Κλαρκ)
  • 1  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ ΣΟΧ 1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταγυδοουικά υε συστπϋένπ επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, Λεωφ. Αθηνών 72, Τ.Κ 185 47 – Ν. ΦΑΛΗΡΟ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη: κας Γιάννου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-4803612) ή Τσιμπίνου Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας : 210-4803537), είτε υε ηλεκτρονικό ταγυδοουείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.maaouHanou@deddie.ar (κα Μαγουλίανου Ναταλία τηλ. επικοινωνίας : 210 4803613)

Share.

Comments are closed.