40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγάλεω

0

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 30, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) & Δ’ (D) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044930).

Share.

Comments are closed.