41 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Λινοπεραμάτων

0

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ- ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (βάρδια)

2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος)

1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Yδραυλικός)

2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστής)

20 ΥΕ Εργάτες/τριες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ: m.bakalakou@dei.gr, Τηλ. Επικοινωνίας 2810376378.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο – Κρήτης, υπόψη κας Μπακαλάκου Μαρίας Τηλ. Επικοινωνίας 2810376378.

Share.

Comments are closed.