43 Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

0

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Share.

Comments are closed.