43 θέσεις νοσηλευτών στην Υ.ΠΕ. Κρήτης

0

Σαράντα τρεις θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών στη δημόσια υγεία στην κοινοτική νοσηλευτική, θα καλύψει η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, που ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από τις παραπάνω θέσεις, οι 34 αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στο δημόσιο τομέα και 9 θέσεις τους ήδη υπηρετούντες νοσηλευτές του δημοσίου. Το  30% των θέσεων κάθε ομάδας θα  καλυφθεί από υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: noseidikotita@hc-crete.gr εντός 10 ημερών, με λήξη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μετά την κατάθεση της αίτησης τους θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της.

Έχουν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και διαδικτυακής αίτησης εγγραφής τους, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής για τη λήψη ειδικότητας μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr / Για τον Πολίτη-  Ειδίκευση Νοσηλευτών.

Share.

Comments are closed.