44 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

0

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων:

  • 14 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
  • 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 9 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 2 ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ
  • 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού έως και την Τρίτη, 2-2-2021 στις 2:00μ.μ., ανάλογά με το επίθετό τους, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος το ονοματεπώνυμο τους, ως εξής:

– Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis1@patt.gov.gr οι υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Κ
– Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proslipseis2@patt.gov.gr οι υποψήφιοι που το επίθετό τους αρχίζει από Λ έως και Ω

Share.

Comments are closed.