47 θέσεις εργασίας στην ΑΕΜΥ

0

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 47 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους.

Share.

Comments are closed.