47 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικό για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου, του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021 , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού σαράντα επτά (47) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09).

Share.

Comments are closed.