5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγκιστρίου

0

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων όπως αναγράφονται, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19.

Share.

Comments are closed.