5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιανίας

0

O Δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών των ακινήτων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας διάρκειας από την πρόσληψη τους έως τις 30/11/2020 σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4722/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση v.christodoulou@0155.syzefxis.gov.gr από 01-10-2020 έως και 02-10-2020 .

Share.

Comments are closed.