50 θέσεις εργασίας στις σχολές Τουρισμού σε Κρήτη και Ρόδο

0

Στην πρόσληψη 50 ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Τουρισμού σε Κρήτη και Ρόδο.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ» (άτομα 26)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Μια θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση F&B Μάνατζμεντ
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

 • Μία θέση Αγγλικών
 • Δύο θέσεις Γαλλικών
 • Δύο θέσεις Γερμανικών
 • Δύο θέσεις Ιταλικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ»

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Τρεις θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
 • Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)

 • Μία θέση Αγγλικών
 • Μια θέση Γαλλικών
 • Δύο θέσεις Γερμανικών
 • Μία θέση Ιταλικών.

Share.

Comments are closed.