6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών
Απορριμματοφόρων, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα:

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη ταυτάριθμη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dikaiologitika@lamia-city.gr

Share.

Comments are closed.