60 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

0

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξήντα (60) ατόμων , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
  • 58 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και θα την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Σετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ. έως και Σρίτη 2 Υεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Share.

Comments are closed.