60 θέσεις οδηγών στο Δήμο Κατερίνης

0

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης (Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Τεχνικής), ως εξής: 5 ΔΕ Οδηγών Αποριματοφόρου, 25 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 20 ΥΕ Εργατών Πρασίνου, 8 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών και 2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 10-12-2021.

Share.

Comments are closed.