66 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

0

Με 66 νέες προσλήψεις ενισχύεται το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών για το 2021-2022.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

α. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ως και τα απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα, για την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.) παρέχονται από Υπηρεσία στη Διεύθυνση 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Τ.Κ. 69100.

β. Για λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι κ.κ. υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 2531057076 και από ώρες 08.00΄ μέχρι 14.00΄. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή των υποψηφίων, θα γίνεται μέχρι την 14.00 ώρα της 20-10-2021 (δεν περιλαμβάνονται αργίες και Σαββατοκύριακα), προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Τ.Κ. 69100. Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier, στην έδρα της Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη. Διάρρηξη μαμούθ στο κέντρο της Αθήνας

γ. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά, που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2021.

Share.

Comments are closed.