67 θέσεις εποχικών στο ΔΕΔΔΗΕ

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημοσιεύσει στη σελίδα του προκηρύξεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε διάφορες περιοχές. Συνολικά σε εξέλιξη είναι εννέα διαγωνισμοί για 67 θέσεις εποχικού προσωπικού σε ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Οδηγοί, Χειριστές Μηχανημάτων, Ηλεκτροτεχνικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, Υπάλληλοι Γραφείου κ.ά.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Δράμας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠKE Περιοχή Χαλκίδας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Δικτύου (ΔΔ)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καβάλας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Καρδίτσας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών (ΔΥΠΜ)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λιβαδειάς

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σύρου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Προϋπολογισμόυ και Ελέγχου (ΔΠΕ)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Ταμειακού Προγραμματισμόυ (ΔΤΠ)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Λογιστικών Εργασιών (ΔΛΕ)

Share.

Comments are closed.