68 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης

0

O Δήμος Ρεθύμνης ανακοινωνει την πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια η οποία δύναται να είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 05/07/2021 και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

Κατόπιν επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορονοιου COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail:prosopiko@rethymno.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) από 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη έως και 28/01/2021 ημέρα Πέμπτη έως και 23:59.

Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail)

Share.

Comments are closed.