68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

0

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Οι θέσεις ειναι: 

1ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1 ΔΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

13 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΒΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ – ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ)

12 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ)

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ)

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Share.

Comments are closed.