7 προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (07) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μουσικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Share.

Comments are closed.