7 προσλήψεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», που
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
  • 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους, με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (okoipada@maroussi.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.15124, υπόψη κας Κωνσταντίνας Γεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132031945 & 946).

Share.

Comments are closed.