7 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

0

Η ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Εργασίες προληπτικής συντήρησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης αρχαιολογικού υλικού» της Πράξης «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: ψηφιακή αποτύπωση της
Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.