7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καστοριάς

0

Γνωστοποιείται η άμεση πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, για την κάλυψη και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.

Λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης εξαιτίας των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς

του Κορωνοϊού (covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου μας), ως ακολούθως:

2. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ηλεκτρονικής κατάθεσης
των δικαιολογητικών.
2.Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5
της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία
αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.

Share.

Comments are closed.